Moskee Arrahma wil op verschillende manieren een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Bossche moslimgemeenschap en haar omgeving. Arrahma betekent vrij vertaald intense zorg, liefde en barmhartigheid. In de Qur’an (21:107) staat dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gezonden als een Arrahma voor de mensheid.

Om in zijn voetsporen te treden is het van belang om ons te verdiepen in de Islam. Moskee Arrahma biedt hiertoe diverse educatieve activiteiten aan zoals lezingen, Arabische taalcursussen en meer onder de noemer ‘islameducatie’.

Verder dienen wij als moslims een positieve rol te spelen in de maatschappij waarin wij leven. Wij dienen goede relaties te onderhouden met onze buren, wijk- en stadsgenoten. Wij bekommeren ons om de behoeftigen in onze samenleving. Als moskee geven we hieraan invulling langs de tweede pijler ‘Maatschappelijke Ontwikkeling’. Te denken valt aan inzamelingsacties. Maar bijvoorbeeld ook het organiseren van een jaarlijkse Open Dag om alle Bosschenaren te verwelkomen in de moskee en meer wederzijds begrip te creëren.

Ten derde zien wij een belangrijke rol voor ons als moskee weggelegd om de banden binnen de gemeenschap te versterken. Dit willen we bewerkstelligen door leuke gezamenlijke activiteiten te organiseren zoals voetbaltoernooien en uitstapjes. Hiermee willen we ook onze jongeren in een veilige setting een zinvolle invulling bieden aan hun vrije tijdsbesteding. Deze activiteiten vallen onder de pijler ‘Vrije Tijd’.

De geplande activiteiten – voor zover de datum en tijd al bekend is – worden in de activiteitenkalender voor het seizoen 2014/2015 weergegeven.

Let op, dit is slechts het begin. Wij hopen insha’ Allah in de toekomst meer vrijwilligers te mogen verwelkomen, waardoor we nog meer activiteiten kunnen organiseren. Meld je nu aan als vrijwilliger en help mee om de naam Arrahma van de moskee waar te maken.

Heb je ideeën voor activiteiten? Laat ons dat weten door ons een bericht te sturen via het contactformulier.