Bismillahierahmanirahim
  • Moskee Arrahma live stream
Asalaamoe aleikum, vrede zij met u!

Dit huis van Allah (swt) is gebouwd en wordt beheerd door de Marokkaans-Islamitische vereniging 's-Hertogenbosch. De moskee is een plek van gebed en ontmoeting voor veel Bossche moslims en geloofsgenoten uit de ons omringende gemeenten. Op deze website vindt u meer informatie over de moskee en onze activiteiten.

Facebook updates

1 day ago

Moskee Arrahma

Mededeling namens het bestuur. UPDATE!!

Gisteren met het Maghreb gebed hebben we de moskee weer gewoon kunnen openen.
Dus in tegenstelling tot de berichten in de media is de moskee gewoon weer normaal toegankelijk alhamdulilah

Wa salamu alaikoum wa rahmatullahi wa barakatuh.
...

2 days ago

Moskee Arrahma

Een mooie dag alhamdulilah, alle vrijwilligers die ooit wat voor onze moskee hebben betekent of nog betekenen zijn vandaag bedankt door het bestuur en de burgemeester met als hoogtepunt een onderscheiding van de koning voor Hadji el Barnichi. Maar ook is er stilgestaan bij de vreselijke gebeurtenissen in Nieuw Zeeland en zijn er mooie woorden gesproken door onze burgemeester over verbinding en liefde voor je naaste. Dit is een boodschap waar wij als moskee Arrahma volledig achter staan en omarmen.Vandaag mocht ik de heer El Barnichi onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer El Barnichi heeft zich ingezet om ons met elkaar Bosschenaar te voelen en te zijn. Van grote betekenis om elkaar als mensen goed te blijven verstaan en te respecteren. Zeker in het licht van de verschrikkelijke daad in Christchurch afgelopen vrijdag. Geloven heeft zijn oorsprong in liefde, laten we vanuit die oorsprong elkaar liefhebben en respecteren. ...

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om te laten zien.

Jaarlijkse bijdrage

Wij vragen aan iedereen om jaarlijks een bijdrage van € 100,- aan ons te voldoen. Wij verzoeken jullie dan ook voor degene die de jaarlijkse bijdrage nog niet heeft voldaan dit alsnog te doen. Het bedrag van € 100,- kunt u overmaken op op rekeningnummer NL47 RABO 0121 9058 02.

U kunt ons verder steunen door een donatie te doen op ons bankrekeningnummer NL47 RABO 0121 9058 02.

Moge Allah soebhanahoe wa ta'aala jullie rijkelijk belonen!