Bismillahierahmanirahim
  • Moskee Arrahma live stream
Asalaamoe aleikum, vrede zij met u!

Dit huis van Allah (swt) is gebouwd en wordt beheerd door de Marokkaans-Islamitische vereniging 's-Hertogenbosch. De moskee is een plek van gebed en ontmoeting voor veel Bossche moslims en geloofsgenoten uit de ons omringende gemeenten. Op deze website vindt u meer informatie over de moskee en onze activiteiten.

Facebook updates

vanaf zondag 5 maart 2017 worden wekelijks op zondag Arabische lessen gegeven voor broeders. Dit duurt voor dit jaar tot de Ramadhaan insha Allah. Vanaf na de zomer worden het jaarprogramma weer opgesteld.

Er zijn 2 niveau's: basis (iemand die niet kan lezen en schrijven) en gevorderd (iemand die al eerder les heeft gevolgd en kan lezen en schrijven). De tijden zijn als volgt:

Niveau gevorderd: 11:00 - 13:00 uur
Niveau basis: 13:30 - 15:30 uur

Op de flyer staat meer informatie over de inhoud van de lessen.
Voor degene die interesse hebben kunnen zich aanmelden via onderstaande link (aanmeldformulier).

docs.google.com/forms/d/1bUb4LRDF2FEd3VVokM7tr3lIfBSKz-IBxmtXNgvkhYM/edit?usp=drivesdk
...

salaamoe alaikoem wa rahmatoellah wa barakatoeh beste broeders en zusters,

Bij deze gebedstijden van maart 2017. De zomertijd begint op 26 maart 2017. Deel ze met jullie omgeving.
...

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om te laten zien.

Jaarlijkse bijdrage

Wij vragen aan iedereen om jaarlijks een bijdrage van € 75,- aan ons te voldoen. Wij verzoeken jullie dan ook voor degene die de jaarlijkse bijdrage nog niet heeft voldaan dit alsnog te doen. Het bedrag van € 75,- kunt u overmaken op op rekeningnummer NL47 RABO 0121 9058 02.

U kunt ons verder steunen door een donatie te doen op ons bankrekeningnummer NL47 RABO 0121 9058 02.

Moge Allah subhanahu wa ta3ala jullie rijkelijk belonen!