Bismillahierahmanirahim
  • Moskee Arrahma live stream
Asalaamoe aleikum, vrede zij met u!

Dit huis van Allah (swt) is gebouwd en wordt beheerd door de Marokkaans-Islamitische vereniging 's-Hertogenbosch. De moskee is een plek van gebed en ontmoeting voor veel Bossche moslims en geloofsgenoten uit de ons omringende gemeenten. Op deze website vindt u meer informatie over de moskee en onze activiteiten.

Facebook updates

Moskee Arrahma heeft een nieuwe foto toegevoegd. ...

Beste Broeders & Zusters
Onze geliefde noble broerder Mohamed Ben AbdelMoumiene is teruggekeerd naar zijn schepper. Vandaag insha Allah zullen wij na Asr gebed het Salaat djanazah gebed voor hem verrichten. Wij Vragen iedereen om hier bij te zijn. (Tijd: 14:14 )
Mogen Allah sw hem genadig zijn,
zijn zinden doen vergeven,
zijn goede daden rijkelijk belonen,
zijn graf verruimen en met zijn nour doen verlichten
hem het paradadijs doen binnetreden,
zijn naasten geduld doen schenken,
En hun pijn, leed en verdriet doen verzachten
Amien Amien.
...

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om te laten zien.

Jaarlijkse bijdrage

Wij vragen aan iedereen om jaarlijks een bijdrage van € 75,- aan ons te voldoen. Wij verzoeken jullie dan ook voor degene die de jaarlijkse bijdrage nog niet heeft voldaan dit alsnog te doen. Het bedrag van € 75,- kunt u overmaken op op rekeningnummer NL47 RABO 0121 9058 02.

U kunt ons verder steunen door een donatie te doen op ons bankrekeningnummer NL47 RABO 0121 9058 02.

Moge Allah subhanahu wa ta3ala jullie rijkelijk belonen!